Although according to media reports Poland is often said not to be particularly LGBTI friendly, there are many committed people who are working for the Sexual Education of Diversity.

Polish schools as LGBTI-Allies

Rainbow Friday (Tęczowy Piątek in Polish) is an annual campaign initiated 2015 by the Campaign Against Homophobia (KPH). It usually takes place in October and is a day to show that “every student, regardless from his or her sexual orientation or gender identity, can count on support and feel welcome in school”. It is a day of education towards acceptance and respect for LGBTI youth.

During Rainbow Friday, schools participate in the activities taking place. That includes talks about LGBTQI youth problems, and posters are placed in the corridors.

Sex education is political

In response to this offer, the Ministry of National Education will emphasize that nothing can be published at school without the consent and knowledge of the parents. If the principal wants to carry out additional activities and activities at school, he must obtain such consent. According to the Ministry of National Education, various functions can operate in schools. But it is crucial, depending on each other, to accept parents. They must also be informed about the content that will be delivered to students.

However polish actors took a stand and show support through a video campaign reading very moving letters written by LGBTI teenagers to educate polish society, and raise empathy and support. This is not the first time polish stars promote progressive sex education in their home country.

Polish Version

Tęczowy Piątek to zainicjowana 4 lata temu przez Kampanię Przeciw Homofobii coroczna akcja, która odbywa się 25 października. To dzień, który ma pokazać, że “każdy uczeń i każda uczennica, niezależnie od swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, może czuć się bezpiecznie, liczyć na wsparcie i z przyjemnością przychodzić do szkoły”. Jest to dzień edukacji w kierunku akceptacji i szacunku wobec młodzieży LGBT.
W trakcie Tęczowego Piątku w szkołach uczestniczących w akcji odbywają się m.in. pogadanki na temat problemów młodzieży LGBTQI, a na korytarzach umieszczane są plakaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na tę akcję podkresla, że w szkole nic nie może się wydarzyć bez zgody i wiedzy rodziców. Jeśli dyrektor chce przeprowadzić w szkole dodatkowe działania i aktywności, musi taką zgodę uzyskać. Według MEN w szkołach mogą działać różnego rodzaju organizacje, jednak kluczowym jest, by odbywało się to przy akceptacji rodziców. Muszą oni także być poinformowani o tym jakie treści będą przekazywane uczniom.

This blog article was contributed by our partner “Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja” from Poland.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *